Ring til mig idag på tlf. 27 79 69 60

Jeg tager hånd om dig og dine pårørende i jeres konkrete livssituation

Velkommen hos Patient Bisidder

Det unikke ved Patient Bisidder er, at jeg indgår i et samarbejde med dig. Du bestemmer selv hvornår du har brug for hjælp samt hvor meget hjælp du har brug for.

Du og dine pårørende skal ikke vurderes først, og der skal ikke skrives en henvisning for at få hjælp af Patient Bisidder. Jeg går gerne med dig hele vejen, hvis du ønsker det. Dermed adskiller jeg mig fra andre frivillige bisidderordninger.

Jeg tilbyder bisidder hjælp

Hvis du er syg, oplever utryghed, er frustreret eller måske føler dig magtesløs. Hvis du ikke forstår ”lægesproget” eller sundhedssystemet og har brug for en, der kan støtte dig - så tilbyder Patient Bisidder:

At gå med/ledsage til lægesamtaler

 • Hvad enten det er praktiserende læge, special-læge eller anden læge/sygeplejerske, f.eks på hospital.
 • Deltage i video konsultationer
 • Hjælpe med at stille relevante spørgsmål, og hjælpe dig med at huske, hvad du vil fortælle eller spørge om. Efter samtalen vil jeg hjælpe dig med at få klarhed over, hvad der blev sagt og besluttet.

At gå med til undersøgelser og behandlinger

 • Ledsage dig til blodprøvetagning på hospitalet eller laboratoriet.
 • Ledsage dig til andre procedurer (for eksempel: diætist, røntgen, scanning, strålebehandling, kikkertundersøgelse)
 • Hjælpe dig med at holde styr på dine læge/hospitalsbesøg.

At være bisidder også når du er indlagt

Være tilstede ved stuegang og sikre, at du får stillet de nødvendige spørgsmål og dermed føler dig tryg ved den plan, der bliver lagt for dit behandlings forløb.

At være bindeleddet mellem hospitalet og den primære sundhedstjeneste (for eksempel hjemmepleje, hjemmesygeplejerske, praktiserende læge, speciallæge, fysioterapeut m.fl)

 • Følge op på aftaler med hjemmeplejen, hjælpemiddelcentralen, sygehuset eller andre instanser.
 • Gå med/ledsage til evt. socialrådgiver, psykolog eller andre instanser.

At hjælpe og aflaste dine pårørende

 • Et langstrakt og kompliceret sygdomsforløb er opslidende, både fysisk og psykisk for hele familien, og måske har dine pårørende ikke mulighed for at gå med dig på grund af arbejde eller afstand. De har måske selv brug for støtte under dit sygdomsforløb. Så lad mig være den ekstra ressource, som I mangler.

At forberede børn og unge på hospitalsbesøg, når en kær pårørende bliver indlagt på intensiv.

 • Det er svært at forberede børn og unge på et hospitalsbesøg, når alvorligt syge forældre, søskende eller bedsteforældre ligger på intensivafdelingen. Når de er tilsluttet en respirator og er tilkoblet overvågningsudstyr, ledninger og slanger.

  Jeg har arbejdet på en intensivafdeling og har derfor viden om, hvad det er, de kan forvente at se, og derfor hjælpe med at forberede dem på, at komme ind på intensivstuen til den syge.

At hjælpe med at forstå sundhedsjournalen eller sygehusjournalen

 • Det kan være svært at forstå sundheds- og sygehusjournaler. Jeg kan hjælpe dig/jer med at læse og forstå hvad der er skrevet.

Printbar Patient Bisidder Flyer

For at få Patient Bisidder Flyeren printet på et stykke papir skal du vælge:

 • Udskriv ved hjælp af dialog system
 • Vælg Indstillinger
 • Udskriv på begge sider af papiret
 • Vend på den korte side
 • Retning: Liggende

Tilgå flyer her

Min bisidder hjælp til dig begynder altid med en personlig samtale med dig og evt. dine pårørende. Jeg er pålagt tavshedspligt, så jeg videregiver kun fortrolige oplysninger, hvis du ønsker det og har givet din tilladelse.

Jeg lytter og støtter op om din og dine pårørendes beslutninger. Jeg er opmærksom på at se dig som et helt menneske, så jeg er interesseret i at synliggøre alle dine behov, og vil gøre mit til, at du får så god en oplevelse og så glat et forløb som muligt.

Jeg vil tage hånd om dig og dine pårørende i jeres konkrete livssituation, så du og dine pårørende kan føle jer trygge i sygdomsforløbet.

Kontakt Patient Bisidder for en uforpligtende samtale om dit/jeres behov på telefon 27796960. Jeg tilbyder bisidder hjælp i Stenløse og omegn. 

Brug for hjælp til sygdomsforløb, kronisk sygdom, privat ledsager/ pårørende hjælp?

Læs mere om mine ydelser

Afspil video

Kontakt mig i dag

Kontakt Patient Bisidder for en uforpligtende samtale om dit/jeres behov på tlf. 27 79 69 60 eller udfyld formularen nedenfor - så ringer jeg jer op.

Eller skriv en besked på e-mail irk@patientbisidder.dk

Nogle af mine vigtigste kompetencer er, at jeg er rummelig og imødekommende. Jeg har en god intuition og er empatisk. Vigtige kompetencer, som du og dine pårørende vil have god gavn af, hvis du beder mig om hjælp.

Jeg er rigtig god til at lytte, er opsøgende og målrettet. Og så er jeg god til at kommunikere og danne mig et overblik.

Jeg ser mennesket som en helhed, så jeg er interesseret i dine værdier og alle dine menneskelige behov. Jeg vil gøre mit til, at du og dine pårørende oplever sammenhæng og forstår, hvad der foregår.

Inger Reinholdt Knudsen

Sygeplejerske samt stifter og indehaver af Patient Bisidder