Ring til mig idag på tlf. 27 79 69 60

Kronisk sygdom

Lider man af en kronisk sygdom, er man involveret i et nærmest livslangt forløb, der ofte er fuld af informationer, hospitals- og lægebesøg, behandlinger, medicineringer og meget mere. I forbindelse med forskellige forløb kan det ofte være svært at få alle informationer med, især hvis det blot drejer sig om mindre ændringer af tidligere behandlingsplan.

Et forløb med kronisk sygdom er komplekst og sjældent nemt at gennemskue. Det kan udvikle sig i mange forskellige retninger, og sygdommens forløb kan give perioder med behov for intens behandling samt perioder, hvor den i højere grad ligger i dvale.

 

Hjælp til kronisk sygdomsforløb

Som bisidder kan jeg, som en dedikeret objektiv person, hjælpe til ved dine møder på hospitalet samt fungere bindeled mellem hospital og primær sundhedstjeneste.

Jeg er selv udannet sygeplejerske og har udover mit professionelle liv også mødt sygehusvæsenet i mit private liv. Ved kronisk sygdom eller i tilfælde af flere forskellige sygdomme, er man ofte i kontakt med flere specialer i sygehusvæsenet. Med min erfaring er jeg i stand til at gennemskue og være på forkant med de kommunikative udfordringer, der kan opstå i forbindelse hermed.

Ved et kronisk sygdomsforløb er det nødvendigt at lave løbende vurderinger af behov og priser. Det kan derfor være fordelagtigt at aftale et pakkeforløb, fx med 3 måneder ad gangen.

 

Råd til pårørende

Som pårørende til personer med en kronisk sygdom, kan det være svært at vide, hvad man kan gøre for at hjælpe. Det er tæt på umuligt at sætte sig ind i, hvordan det er at leve med en kronisk sygdom, og det kan være svært at skulle balancere den praktiske og emotionelle støtte, ens pårørende ofte har brug for. Netop derfor kan det være en fordel at have en objektiv tredjepart med som et ekstra sæt øjne og øre, når der gives information om sygdom, behandling og behandlingsforløb i sygehusvæsenet.

Inden lægesamtalen/hospitalsbesøget:

Planlæg/overvej hvilke spørgsmål du/I gerne vil have svar på og skriv dem ned

  • Hvad er I usikre på, er der nogle ting der nager jer?
  • Hvad vil I gerne have svar på, er der noget I er i tvivl om?
  • Hvad er vigtig for jer at få styr på?

Husk både du som patient og lægen er specialister med hver jeres viden. Lægen er ekspert på sygdom og behandling, men det er dig, der mærker sygdommen, og har det bedste kendskab til at være dig.

Det er derfor en god ide at reflektere over dine symptomer, bivirkninger af medicin, smerter eller andre udfordringer, så du kan svare så præcist som muligt på lægens mange spørgsmål. 

Hvor meget tid er der afsat til samtalen?

Det kan også være en god idé at vide hvor lang tid, der er til samtalen. Er der kun fem minutter, skal I fokusere på det, som er vigtigst. Er der 20 minutter, ved I, at I har bedre tid til at få fortalt og snakket det igennem, du som patient har behov for.

Når samtalen med lægen er ved at være slut

  • Tag jer tid til at få kigget på jeres spørgsmål og tjek om I har fået svar på alle spørgsmålene og om I har forstået det der blev sagt.
  • Giv jer selv tid til at tænke over, om I forstår den videre plan.
  • I må ikke føle jer presset til at gå, men kræve at få gentaget det I ikke forstod.

 

Der findes ingen dumme spørgsmål

Det er helt afgørende, at I forstår, hvad lægen eller sygeplejersken siger. Hvis der bliver brugt for meget lægelatin, så bed om at få tingene forklaret på jævnt dansk, så I kan forstå, hvad der bliver sagt.

Det er dig som patient, det gælder. Derfor findes der ingen dumme spørgsmål. Heller ikke, hvis I må spørge om det samme for tredje gang. Får I stadigvæk ikke brugbare og forståelige informationer om sygdommen og behandlingen på trods af jeres anstrengelser, kan I bede om at få en anden læge til at forklare jer det.

Husk på, at dér, hvor samtalen slutter, begynder ventetiden til den næste samtale, undersøgelse eller behandling. Derfor er det vigtigt I ved, hvad der skal ske efterfølgende, og at I har fået svar på jeres spørgsmål, inden samtalen slutter. For nogle er det en hjælp, at enten lægen eller I selv opsummerer, hvad der er blevet aftalt.

Når samtalen er slut, kan det være en god idé at sætte jer et roligt sted, inden I går ud i hverdagen igen, for at få styr på, hvad der blev sagt og hvilke tanker, det efterlader.

Kommer I pludselig i tanke om noget vigtigt, I har glemt at få svar på, så vend tilbage til afdelingen.

Lige meget hvem I er i kontakt med indenfor sundhedssystemet, er det altid en god ide at få et navn/telefonnummer man kan ringe til, i tilfælde af du skulle blive i tvivl om noget.

Brug for hjælp?

Kontakt Patient Bisidder for en uforpligtende snak om dit/jeres behov på