Ring til mig idag på tlf. 27 79 69 60

Værdier

Høj faglig kvalitet

  • Både du og dine pårørende har krav på høj faglig kvalitet

Støtte og omsorg

  • Jeg vil tage hånd om dig og dine pårørende i jeres konkrete livssituation. God kommunikation med jer er en afgørende del af dette

Selvstændighed, egenkontrol og inddragelse

  • Patienter ønsker at leve et normalt liv med arbejde og samvær med familie og venner. Derfor er det vigtigt at sikre, at du har indflydelse på din egen behandling. Jeg vil sikre, at du er velinformeret, så du kan træffe dine beslutninger, træffe dine valg på et velinformeret grundlag

Sammenhæng

  • Der skal være sammenhæng i behandlingsforløbet både på det enkelte sygehus, mellem behandlingssteder og på tværs af sektorer (sygehus, kommune, praktiserende læge). Jeg vil være på forkant og hjælpe med at navigere i det danske sundhedssystem

Tilgængelighed

  • Patienter lægger vægt på korte ventetider, hensigtsmæssige åbningstider og korte afstande til behandlingsstederne – både for dem selv og for deres pårørende. Jeg vil sammen med dig og eventuelt dine pårørende undersøge muligheden for at opnå dette

Fokus på individet, helheden og valgmuligheder

  • Patienter er vidt forskellige, har forskellige behov og ressourcer og befinder sig i forskellige livssituationer. Derfor skal vi tilgodese dine ønsker og behov. Jeg tager hensyn til det hele menneske – det vil sige din fysiske, psykiske og sociale situation.

Brug for hjælp?

Kontakt Patient Bisidder for en uforpligtende snak om dit/jeres behov på